Tudta-e, hogy Lunkányi János jószágkormányzó a nagycenki urasági birtok elkülönítésekor és tagosításakor, melynek indoka az uradalom juhtenyésztésének felfejlesztése volt, egy ezzel szembe menő javaslatot tett Széchenyi Istvánnak 1830-ban? A gróf által is ismert angol szabad bérleti rendszer bevezetését ajánlotta, melyben a parasztság mentesülne jobbágyi kötelezettségeitől, a földesúr pedig a gazdálkodás terhétől. Lunkányi szerint így a birtok jövedelmezősége 8−10 év alatt eléri azt a szintet, melyet rendes gazdálkodással csak 25−30 év múlva. A javaslatra, melyre Széchenyi válaszát nem ismerjük, inkább egyfajta realitást nélkülöző ötletként tekinthetünk, mely gyors megoldást keresett Széchenyi ekkortájt súlyos financiális gondjaira. A jobbágyfelszabadítás után is idegen maradt az angol modell hazánkban a bérletet megfizetni képes gazdatársadalom hiányában.

Felh. irod.: Tilkovszky Lóránt, Az elkülönözés és tagosítás Széchenyi István cenki uradalmában, Agrártörténeti Szemle, 3. évf. 1. sz. (1961), 33−59.