Széchenyi-emlékszoba

A 2014-es kiállítás megújításának keretében külön teremben, klimatizált tárlóban került elhelyezésre Széchenyi István halálakor viselt ruhadarabjai. A ruhadarabok első kiállítására a Széchenyi István Emlékmúzeum megnyitásakor, 1973-ban került sor. A későbbiekben restaurálták őket, de nem kerültek vissza az állandó kiállításba. Újabb restaurálásuk legutóbb 2010-ben, Széchenyi halálának 150. évfordulóján történt.

Bővebben...

A magyar ipar Széchenyitől a XX. századig

Az épület nyugati szárnyának első emeletén a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum A magyar ipar Széchenyitől a XX. századig című állandó kiállítását tekinthetjük meg. A három nagy termet betöltő ipar- és technikatörténeti kiállítás a Széchenyi István munkásságát bemutató emeleti kiállítás folytatásaként értelmezhető. A 19. század második felének, hangsúlyosan a dualizmus korának ipari, technikai, műszaki-tudományos fejlődése Széchenyi álmának beteljesülését jelentette, a kor eredményei nemegyszer az ő kezdeményezéseiben gyökereznek. A kiállítás nagyon gazdag tárgyi anyagot vonultat fel.

Bővebben...

Széchenyi István munkássága

Az emeleti kiállítás Széchenyi életművét mutatja be.  Elsőként az egyik legjelentősebb alkotásával a  Lánchíd történetével ismerkedhetünk meg.

A Pest-Budát összekötő híd építésének szükségessége akkor vetődött fel benne, amikor apja halálhírére 1820 decemberében nem tudott a zajló Dunán átkelni, hogy családjához Bécsbe jusson. A híd létrehozásában sokoldalúan vett részt, 1832-ben megalapította a Hídegyletet, megszerezte a híd építéséhez szükséges tőkét, Angliából szakembereket szerződtetett. A hidat 1849. november 20-án adták át, melyen Széchenyi már nem mehetett át, mivel akkor már a döblingi intézet lakója volt. Az építmény a hídvám bevezetésével a közteherviselés szimbólumává is vált

Bővebben...

Széchenyi István fiai

A két kastélyrészt összekötő terem Széchenyi István fiainak állít emléket.

A fiatalabbik fiú, Ödön (1839-1921) a 19. század második felében jelentős szerepet töltött be a fővárosunk életében. Munkásságának köszönhető többek között például a Gellért-hegy rendezési terve és a budai gőzsikló megvalósulása.

Bővebben...

A Széchényi-család története és Széchenyi István élete

A kastélyban látható kiállítások a régi és „új” kastélyszárnyakat összekötő fogadócsarnokon keresztül közelíthetőek meg, ahol a pénztár is található. Érdemes itt is körülnézni, hiszen a kastély eredeti berendezéséből a mozaikpadló és a klasszicista stílusú kandalló megmaradt.

A kiállítás földszinti termei a Széchényi-család történetét, felemelkedését, és kiemelkedő alakjait, valamint Széchenyi István életét mutatják be. A korabeli bútorzattal, festményekkel és dokumentumokkal berendezett enteriőrök a 19. századi kastély hangulatát idézik.

Bővebben...