Széchenyi Istvánné Seilern Crescence első férjének apja id. Zichy Károly (1753−1826) volt. Az aulikus, konzervatív főrendi család sarja kora ifjúságától élete végéig az államügyek irányításában aktívan részt vett (országbíró, helytartótanács elnöke /1788−1805/, államtanácsosi miniszter /1808/, hadügyminiszter /1809/, végül az államminisztérium elnöke). A kiállítás második termében látható ovális alakú, papír alapon pasztell technikával készült portréja. Az idős grófot kitüntetéseivel (Aranygyapjas-rend, Szent István-rend nagykereszt, Hadseregkereszt) ábrázoló kvalitásos mű 1821 után keletkezhetett, alkotóját nem ismerjük, jelzést nem látunk rajta. Az ábrázolás az Ehrenreich−Liebner-féle kőnyomattal megegyezik.

Széchenyi István Zichy halálhírére a következőket írta naplójába: „Az öreg Zichy 28-án reggel 4 órakor meghalt. Pozsonyban örvendeztek az emberek – úgyszint az egész országban – halála felett. Szerencsétlenség gyűlölve – méghozzá egy egész ország által gyűlölve – lenni. Hogy ezt megérdemelte-é, csak az Isten tudja.” (Napló, 1826. szeptember 29.)

Kép: Széchenyi István Emlékmúzeum