Széchényi Ferenc a cenki kastélyparkot fokozatosan angolparkká alakíttatta. „Az anglus kert” szerves része volt a Lusthaus (mulatóház), mely a park déli végén, az Ikva partján állt a kastély középtengelyében. A kis épület alaprajzát több korabeli térképen felfedezhetjük. A park déli részét először mutató, 1785−1788 közötti évekre datált tervrajzon már látható. Feltételezhető, hogy az épület már állt a tervrajz elkészülte előtt. A Lusthaus 1811-ben került elbontásra és a térképek sem jelölték már. Pap Ferenc gazdasági főtiszt levélben értesítette Széchényi Ferencet, hogy „A mulató Háznak födelét tegnap már bontották az ácsok, ezek azt végezvén a’ falak is mindjárt fognak bontatni…”. A Széchényi család levéltárában fennmaradtak Lusthaus épülettervek. Ezek közül egy kétszintes, két saroktornyos barokk épület mutat egyezést a cenki térképeken látható alaprajzzal. Ezt a tervet közöljük.

Kép forrása: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára